Baggrunden for Medicinsk Humornetværk

humormedicin.gif

Det var dengang i forrige årtusinde, at "Nordisk Selskap for Medicinsk Humor" lod sig føde på Hotel Erimitage i Lyngby, Danmark, af en gruppe velskabte skandinaviske læger: Nils Carl Lønberg (oprindelig initiativtager, Norge/Danmark), Ole Helmig (Danmark), Stein Tyrdal (Norge), Niels Heebøll-Nielsen (Danmark), Bjarni Jonasson (Island), Åsa Rytter Evensen (Norge), Mats Falk (Sverige), Ole Riis Knudsen og Per Husfeldt (Danmark). Fødselstidspunktet registrerede lægerne som d. 16. januar 1999, og der var tale om et smukt barn. Såre dejligt, faktisk, og alverdens skandinaviske journalister drog i mandtal for at ønske til lykke.

I september 1999 var selskabet så stort (=151 medlemmer) og veltalende, at vi afholdt den første "Nordiske Kongres i Medicinsk Humor" i Alvdal i Norge.

Sidenhen har vi holdt kongres ca. hvert andet år, i Oslo i 2002, i Reykjavik i 2004 og senest i Danmark i maj 2007.

Ved selskabets generalforsamling i foråret 2002 blev det besluttet, at vi ville dele selskabet op i nationale selskaber, altså ét for hvert af de nordiske lande, dog stadig med det Nordiske selskab som "paraply-organisation". Derfor fødtes "Dansk Selskab for Medicinsk Humor" d. 14. september 2002 i København. Vi fik en flot dansk bestyrelse af læger og 33 danske læger som medlemmer. Siden holdt vi mange medlemsmøder med spændende foredrag udi humorens væsen.

Dog var der konstant røster fremme om, at det ville være bedre, hvis vi også åbnede selskabet for medlemmer fra andre humorinteresserede faggrupper af ikke-læger. Dette fik vi så endelig grønt lys for ved generalforsamlingen i det nordiske selskab i Oslo d. 25. marts 2006.

Herefter var det en smal sag at udbrede kendskabet til selskabet og hverve mange spændende og lattermilde medlemmer ved generalforsamlingen i Kolding her i det danske selskab d. 16. september 2006. Herefter har vi arrangeret den "Fjerde Nordiske Kongres i Medicinsk Humor" d. 9.-12. maj 2007 i Helsinge i Danmark.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 21. Juni 2010 blev Dansk Selskab for Medicinsk Humor (DSMH) nedlagt og erstattet af etablering af et Medicinsk Humor Netværk (MHN) baseret på elektronisk kommunikation.

Ideen med at omdanne Selskabet blev affødt af, at de ambitioner, der har været om at ville fremme den omsorgsfulde humors livsfremmende princip indenfor sundhedsvæsenet, på mange måder har stået i kontrast til en tyngende og bureaukratisk foreningsstruktur - og for få frivillige hjælpende hænder.

Skiftende bestyrelser i først Nordisk Selskab for Medicinsk Humor og senere DSMH har gennem årene prøvet på at udbrede forståelsen for, at humor er en alvorlig sag, som skulle bruges og udvikles i det daglige arbejde.

Ikke blot være en mere eller mindre overfladisk fritidsfornøjelse.

Vi lever i forandringernes tid. Transformation kræver enkelhed og lethed for at bryde klart igennem.

Gennem social networking på elektroniske platforme som bl.a. Facebook vil der blive større muligheder for at dele erfaring og inspiration - og give indspark.

Det er ambitionen med MHN at der med hjælp og støtte fra og glædeligt samarbejde med kolleger og andre medicinsk humorinteresserede, kan opbygges et nyt og større forum, hvor der ikke er administrative byrder af betydning og dermed mere plads til humoren. Det er forhåbningen, at de tanker, der er arbejdet for igennem årene, fremover i det nye regi vil konkretiseres yderligere på forskellig vis.

På gensyn på Facebook: Medicinsk HumorNetværk:
klik her Facebook